F.H.P. "RAD"
ul. Gomułki 2B - 2C
44-121 Gliwice

tel./fax (0-32) 237 06 07
biuro@ograniczniki.pl

Gwarancja

  1. Na niezawodne działanie ograniczników zużycia wody: perlatory oraz głowice natryskowe, słuchawki proszynicowe, węże prysznicowe; gwarant udziela dwuletniej gwarancji.
  2. W przypadku wadliwego działania w/w urządzeń w okresie gwarancyjnym, gwarant zobowiązuje sie do ich naprawy lub w razie niemożności naprawy na urządzenie sprawne technicznie w okresie 14 dni od otrzymania wadliwie działającego urządzenia.
  3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń wynikłe z przyczyn od niego niezależnych takich jak: użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, celowe zniszczenie, wandalizm.
  4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakość wody warunkującej zapchanie lub zakamienienie urządzeń.

 

 
  Projekt i wykonanie - ITAMAR